Basket

 1. 1.
  0107685 - UGN-S 20043003 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Kaláb, Zdeněk
  Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu.
  Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS), 2004 - (Šrůma, V.; Šrůmová, Z.), s. 131-138. ISBN 80-903501-0-0.
  [Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Praha (CZ), 13.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA105/03/0078; GA ČR GA105/04/1424
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : mine induced seismology
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0014827