Basket

 1. 1.
  0099187 - FLÚ 2008 RIV CZ cze B - Monography
  Urbánek, Vladimír (ed.) - Řezníková, Lenka (ed.)
  Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota Bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové.
  [Between the Baltic and Hungary: Comenius, the Unity of Brethren and the World of Central European Protestantism. The Festschrift of Marta Bečková.]
  Praha: Filosofia, 2006. 312 s. ISBN 80-7007-246-6
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Comenius * Unity of Brethren
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0157882