Basket

 1. 1.
  0098540 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Hora, Jan
  Informational Cathegorical Data Clustering.
  [Informační shlukování kategoriálních dat.]
  Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika ČVUT, 2007, s. 57-66. ISBN 978-80-01-03913-7.
  [Doktorandské dny 2007. Praha (CZ), 16.11.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA102/07/1594; GA MŠk 1M0572
  Grant - others: GA MŠk(CZ) 2C06019
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : EM algorithm * distribution mixtures * cluster analysis * cathegorial data
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0157420