Basket

 1. 1.
  0098267 - ÚOCHB 2008 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Vrchotová, Blanka - Frančová, K. - Macková, M. - Macek, Tomáš
  Transformace chlorbenzoových kyselin, produktů mikrobiálního odbourávání polychlorovaných bifenylů, rostlinnými buňkami.
  [Transformations of chlorobenzoic acids, the products of microbial PCB degradation, by plant cells.]
  Aprochem 2007. Odpadové fórum 2007. Praha: -, 2007, s. 565-568. ISBN 978-80-02-01894-0.
  [APROCHEM 2007. Odpadové fórum 2007. Milovy (CZ), 18.04.2007-20.04.2007]
  R&D Projects: GA MŠk 1M06011; GA ČR GA203/06/0563
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : polychlorinated biphenyls * chlorobenzoic acids * plant cells * phytoremediation
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0157224