Basket

 1. 1.
  0094550 - ÚOCHB 2008 CZ eng A - Abstract
  Beranová, K. - Kochánková, L. - Macek, Tomáš - Macková, Martina
  Microbial diversity in rhizoremediation of long-term PCB contaminated soil.
  [Mikrobiální diversita při rhizoremediaci půdy dlouhodobě kontaminované polychlorovanými bifenyly.]
  4th Symposium on Biosorption and Bioremediation, Book of Abstracts. Praha: VŠCHT Praha, 2007 - (Macková, M.; Macek, T.; Demnerová, K.; Pazlar, V.). s. 39. ISBN 978-80-7080-025-6.
  [Symposium on Biosorption and Bioremediation /4./. 26.08.2007-30.08.2007, Praha]
  R&D Projects: GA ČR GA203/06/0563; GA MŠk(CZ) 1P05ME745
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : microbial diversity * polychlorinated biphenyls
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0154324