Basket

 1. 1.
  0091611 - UCHP-M 20070342 SK cze A - Abstract
  Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Habart, J. - Tlustoš, P. - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
  Distribuce těžkých kovů při fluidním spalování vrb použitých pro fytoremediaci kontaminovaných půd.
  [Distribution of Heavy Metals in Fluidized-Bed Incineration of Willows Used for Phytoremediation of Contaminated Soil.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 129. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA AV ČR(CZ) IAA400720701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : fluidized-bed incineration * phytoremediation * heavy metals
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152163