Basket

 1. 1.
  0024547 - ÚMCH 2006 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Starý, Zdeněk - Kruliš, Zdeněk - Beneš, Hynek
  Využití kompatibilizace při recyklaci směsného plastového odpadu.
  [Use of compatibilization in recycling of commingled plastic waste.]
  Sborník přednášek. Pardubice: Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o, 2005, s. 61-66. ISBN 80-86832-14-7.
  [Seminář Polymery a životní prostředí. Litomyšl (CZ), 02.11.2005-03.11.2005]
  R&D Projects: GA MŽP(CZ) SL/7/26/05
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : compatibilization * recycling
  Subject RIV: DM - Solid Waste and Recycling
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0115080