Basket

 1. 1.
  0024034 - ÚVGZ 2006 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Pithart, David - Montagová, Martina - Hartvich, P. - Černý, R. - Prach, K.
  Přirozené rozlivy v nivě Lužnice - holistický přístup.
  [Natural flooding in Lužnice floodplain - an holistic approach.]
  Říční krajina - Sborník příspěvků z konference, Olomouc 2004 (Eds. Měkotová, J., Štěrba, O.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004 - (Měkotová, J.; Štěrba, O.), s. 205-215. ISBN 80-244-0942-9.
  [Říční krajina /2./. Olomouc (CZ), 10.11.2004]
  R&D Projects: GA MŽP(CZ) SL/1/6/04; GA ČR(CZ) GA206/01/1113
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : Flooding * Floodplain * holistic aproach * biodiversity * global changes * sustainable management
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0114643