Basket

 1. 1.
  0023948 - ÚMCH 2006 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Sládková, M. - Vlčková, B. - Mojzeš, P. - Šlouf, Miroslav - Naudin, C. - Le Bourdon, G.
  Probing strong optical fields in compact aggregates of silver nanoparticles by SERRS of protoporphyrin IX.
  [Testování silných optických polí v kompaktních agregátech stříbrných nanočástic pomocí SERRS spektroskopie protoporfyrinu IX.]
  Proceedings. Brno: Czech Society for New Materials and Technologies, 2004, s. 224-227. ISBN 80-214-2793-0.
  [International Conference Nano. Brno (CZ), 13.09.2004-15.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/04/0688
  Keywords : Ag nanoparticle compact aggregate * adsorbed chlorides * protoporphyrin IX
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0114571