Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Nebesářová Jana
  WorkplaceBC-A
  UnitPAU - Organismální a evoluční parazitologie
  ID 0000-0002-0897-7487 (ORCID)
  G-7351-2014 (WOS)
  CountryCZ - Czech Republic
  References (2) - Autorita projektu - domácí
  (7) - Autorita projektu - zahraniční
  (12) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (78) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (1) - Patentový dokument
  (3) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (7) - Uspořádání konfrence
  (2) - Výzkumná zpráva
  FileOsobní jména