Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectNové sinicové metabolity s chemoterapeutickým potenciálem získané metodou velkokapacitního screeningu: mechanismus a cíle jejich působení
  Project NameGF21-05649K
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2021 - 2023
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hrouzek
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty