Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectVýzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab
  Project NameLM2018113
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2020 - 2022
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Lokajíček
  Hakl
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  FileProjekty