Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectModernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
  Project NameEF18_046/0016045
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2020 - 2023
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Kubínová
  Petrášek
  Nebesářová
  Starčuk
  Catal.org.CAV
  References (23) - Článek v odborném časopise
  (3) - Ostatní výsledky
  FileProjekty