Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectVývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí
  Project NameSS01010257
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2020 - 2023
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Vavro
  Kajzar
  Vavro
  Catal.org.CAV
  FileProjekty