Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectNárodní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
  Project NameLM2018129
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2020 - 2022
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Nebesářová
  Petrášek
  Kubínová
  Starčuk
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (112) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  (15) - Ostatní výsledky
  FileProjekty