Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectHistoriam videre: svědectví, zkušenost a empirická evidence v raně novověké historiografii českých zemí
  Project NameGA20-11795S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2020 - 2022
  Grant Recipient Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Řezníková
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty