Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectNárodní centrum pro energetiku
  Project NameTN01000007
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2020
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Punčochář
  Svoboda
  Šyc
  Gabriel
  Chomát
  Luxa
  Masák
  Šimurda
  Vinš
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  (3) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (2) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty