Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectFyzikální procesy spojené s rojovou seismicitou na rozhraní tektonických desek na jižním Islandu a se zemětřesnými roji v západních Čechách/Vogtladu
  Project NameGA18-05053S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Málek
  Horálek
  Catal.org.CAV
  References (7) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty