Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Haider Golam
  WorkplaceUFCH-W
  UnitOdd. nízkodimenzionálních systémů
  ID 0000-0001-5300-3764 (ORCID)
  D-6108-2016 (WOS)
  CountryIN - India
  Catal.org.CAV
  References (10) - Článek v odborném časopise
  FileOsobní jména