Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectEkonomické a sociální determinanty nesnášenlivosti
  Project NameGA17-13869S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Chytilová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  (9) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty