Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectNanosekundové elektrické pulzy pro modulaci dynamiky mikrotubulů
  Project NameGA17-11898S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubínová
  Cifra
  Dráber
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (10) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.