Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectArchitektura korelované strukturní neurčitosti na mezifázi porézních anorganicko-organických systémů: Interakce a dynamika v atomárním rozlišení
  Project NameGA16-04109S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2016 - 2018
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Brus
  Catal.org.CAV
  References (10) - Abstrakt
  (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty