Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Klinger Miloslav
  WorkplaceFZU-D
  UnitOptické a biofyzikální systémy
  Catal.org.CAV
  References (1) - Autorita projektu - domácí
  (1) - Autorita projektu - zahraniční
  (5) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména