Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectZakotvené iontové membrány pro selektivní dělení těkavých organických par a polutantů z odpadních plynů
  Project NameLD14094
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2014 - 2017
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Izák
  Catal.org.CAV
  References (14) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (13) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty