Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectZemětřesné roje a jejich spouštěcí mechanizmy v různých tektonických prostředích (Český masív, Středoatlantský hřbet a západní Alpy)
  Project NameGAP210/12/2336
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2016
  Grant Recipient Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Participants Horálek
  Málek
  Catal.org.CAV
  References (1) - Dizertace
  (18) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty