Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectPříprava, modifikace a charakterizace materiálů zářením
  Project NameGBP108/12/G108
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2018
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Vacík
  Bačáková
  Kromka
  Catal.org.CAV
  References (19) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (35) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Dizertace
  (237) - Článek v odborném časopise
  (15) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (3) - Software
  (6) - Část monografie
  FileProjekty