Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectTermoelektrické kobaltity
  Project NameGA203/09/1036
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hejtmánek
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty