Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectZlaté a stříbrné povrchy modifikované funkčními deriváty hydridů bóru
  Project NameIAA400320901
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Baše
  Vacík
  Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (7) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty