Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Topka Pavel
  WorkplaceUCHP-M
  UnitOddělení katalýzy a reakčního inženýrství
  ID 0000-0002-8122-2830 (ORCID)
  H-3460-2014 (WOS)
  8428519100 (SCOPUS)
  Catal.org.CAV
  References (2) - Autorita projektu - zahraniční
  (3) - Abstrakt
  (2) - Monografie kniha jako celek
  (51) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (21) - Článek v odborném časopise
  (3) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Část monografie
  (4) - Patentový dokument
  (3) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména