Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectERCIM-Evropské výzkumné korsorcium informatiky a matematiky
  Project NameLA322
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2007 - 2010
  Grant Recipient Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
  Participants Haindl
  Catal.org.CAV
  References (4) - Ostatní výsledky
  FileProjekty