Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectNové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku
  Project NameKAN200520704
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2007 - 2011
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hozák
  Nebesářová
  Šlouf
  Catal.org.CAV
  References (23) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (23) - Článek v odborném časopise
  (43) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Patentový dokument
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty