Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectStudium seizmických účinků v okolí seizmické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách
  Project NameGA105/07/0878
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kaláb
  Catal.org.CAV
  References (1) - Monografie kniha jako celek
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty