Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectDeposice oxidických katalyzátorů pro oxidaci VOC na tvarovaný nosič a jejich modifikace nanočásticemi drahých kovů
  Project NameGA104/07/1400
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Catal.org.CAV
  References (16) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty