Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectRekurentní pravděpodobnostní neuronové sítě
  Project NameGA102/07/1594
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2010
  Grant Recipient Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
  Participants Grim
  Catal.org.CAV
  References (14) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (10) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Část monografie
  (3) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty