Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectOxidační poškození DNA v buňkách kostní dřeně pacientů s myelodysplastickým syndromem typu refrakterní anémie s nebo bez věnečkových sideroblastů
  Project NameNR8265
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Novotná
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty