Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectNové typy nanostruktur založených na monometalických a bimetalických koloidech vhodných pro aplikace v SERS spektroskopii
  Project NameGP203/02/P028
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Šloufová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty