Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectZemětřesné roje v západní části Českého masívu a jejich spojitost s korovými fluidy
  Project NameGA205/06/1780
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Horálek
  Málek
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty