Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Šolcová Olga
  WorkplaceUCHP-M
  UnitOddělení katalýzy a reakčního inženýrství
  ID 0000-0001-8527-9378 (ORCID)
  H-3454-2014 (WOS)
  56843475200 (SCOPUS)
  References (1) - Autorita projektu - domácí
  (17) - Autorita projektu - zahraniční
  (43) - Abstrakt
  (3) - Monografie kniha jako celek
  (331) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (136) - Článek v odborném časopise
  (5) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (12) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (18) - Část monografie
  (3) - Ostatní výsledky
  (11) - Patentový dokument
  (9) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (1) - Uspořádání konfrence
  (3) - Výzkumná zpráva
  (5) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména