Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Kaštánek František
  WorkplaceUCHP-M
  UnitOddělení katalýzy a reakčního inženýrství
  ID 0000-0001-6608-2465 (ORCID)
  H-3443-2014 (WOS)
  6603736198 (SCOPUS)
  References (4) - Autorita projektu - zahraniční
  (9) - Abstrakt
  (2) - Monografie kniha jako celek
  (97) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (46) - Článek v odborném časopise
  (6) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (10) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (4) - Patentový dokument
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (3) - Výzkumná zpráva
  (3) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména