Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Šlouf Miroslav
  WorkplaceUMCH-V
  UnitPolymerní materiály a technologie
  ID 0000-0003-1528-802X (ORCID)
  F-6311-2012 (WOS)
  4252454 (RIVID)
  References (15) - Autorita projektu - zahraniční
  (326) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (66) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Interní tisk
  (320) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (4) - Část monografie
  (1) - Článek v novinách
  (1) - Ostatní výsledky
  (6) - Patentový dokument
  (6) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (4) - Uspořádání konfrence
  (2) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména