Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Sýkorová Ivana
  WorkplaceUSMH-B
  UnitOdd. geochemie
  ID 0000-0002-5828-3395 (ORCID)
  H-4330-2014 (WOS)
  References (7) - Autorita projektu - zahraniční
  (57) - Abstrakt
  (6) - Monografie kniha jako celek
  (64) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (119) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (20) - Část monografie
  (3) - Výzkumná zpráva
  (1) - Jiný způsob zveřejnění
  FileOsobní jména