Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Jechumtálová Zuzana
  WorkplaceGFU-E
  UnitSeismické oddělení
  ID 0000-0001-5881-1234 (ORCID)
  H-6418-2014 (WOS)
  References (3) - Autorita projektu - zahraniční
  (18) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (1) - Elektronický dokument
  (22) - Článek v odborném časopise
  (2) - Software
  (3) - Část monografie
  (2) - Patentový dokument
  FileOsobní jména