Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Macková Anna
  WorkplaceUJF-V
  UnitOddělení neutronové fyziky
  ID 0000-0003-3008-2935 (ORCID)
  G-8536-2014 (WOS)
  5985498 (RIVID)
  References (11) - Autorita projektu - zahraniční
  (39) - Abstrakt
  (6) - Abstrakt ze sborníku
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (31) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (7) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (1) - Interní tisk
  (223) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Software
  (7) - Část monografie
  (2) - Ostatní výsledky
  FileOsobní jména