Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Jiří Hejtmánek
  WorkplaceFZU-D
  UnitMagnetika a supravodiče
  ID 0000-0001-8248-3912 (ORCID)
  G-5591-2014 (WOS)
  2553201 (RIVID)
  References (2) - Autorita projektu - domácí
  (9) - Autorita projektu - zahraniční
  (1) - Abstrakt ze sborníku
  (14) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (214) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (4) - Část monografie
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileOsobní jména