Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  Name and Surname Chudoba Jiří
  WorkplaceFZU-D
  UnitVývoj detektorů a zpracování dat
  ID 0000-0002-6425-2579 (ORCID)
  G-7737-2014 (WOS)
  9977449 (RIVID)
  References (4) - Autorita projektu - domácí
  (1) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (21) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1000+) - Článek v odborném časopise
  (3) - Software
  FileOsobní jména