Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectVývoj programového systému pro řešení rozsáhlých úloh nelineární a nehladké optimalizace
  Project NameIAA1030405
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2004 - 2008
  Grant Recipient Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Lukšan
  Outrata
  Catal.org.CAV
  References (5) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (17) - Článek v odborném časopise
  (4) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (29) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty