Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectOdezva technologických konstrukcí a budov na zatížení technickou seismicitou
  Project NameGA105/04/1424
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kaláb
  Catal.org.CAV
  References (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Interní tisk
  (8) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty