Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectVliv atmosférické chemie na horní troposféru - spektroskopie a kinetika - simulace v aerodinamickém tunelu
  Project NameOC 723.002
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2003 - 2006
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Catal.org.CAV
  References (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty