Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectFyzikální modelování znečištění ovzduší v městské zástavbě
  Project NameOC 715.10
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years1999 - 2004
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu JAŇOUR
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Monografie kniha jako celek
  (18) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (4) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
  Untick selected:   0