Basket

  Untick selected:   0
 1. 1.
  ProjectStaly se transformační ekonomiky efektivnější? Evidence z panelových dat Ruska a České republiky
  Project NameME 595
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hanousek
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Monografie kniha jako celek
  (10) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  (8) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty